dilluns, 28 de febrer de 2011

amb portada d'Enric AnsesaEnric Ansesa i Gironella (Sant Daniel, Girona. 1945). Pintor. Es va formar de manera autodidacta, tot i que inicialment es decantà per l'escultura. Ha sigut un dels representants de la nova avantguarda. El 1975, fou un dels organitzadors de l'acte 22 pintors a la plaça de Catalunya, celebrat a Girona. També ha realitzat decorats per a ballet. La seva pintura, que parteix d'un realisme expressionista (1965-68), després d'un període de transició (1968-71) marcat per un procés de dissolució formal, arribà a una abstracció caracteritzada per l'ús de motius cal·ligràfics i de coloracions fosques, amb evidents connotacions simbòliques.