dimecres, 24 de març de 2010

XXX Premi de novel.la curt Just M.Casero


B A S E S

1 La LLIBRERIA 22, tot seguint un camí d’acció cultural, convoca el XXX PREMI DE NOVEL·LA CURTA JUST MANUEL CASERO, en homenatge a la seva vinculació a Girona i la seva cultura.

2 Les obres presentades hauran de ser inèdites, en català, i no podran haver estat premiades en altres concursos.

3 Els originals es presentaran en cinc còpies, mecanografiats a doble espai i a una sola cara. L’extensió mínima serà de 75 fulls DINA4 i la màxima de 100 fulls.

4 Les obres s’han de presentar a la LLIBRERIA 22 (c/ Hortes, 22, de Girona) abans del dia 1 de setembre, tot fent constar el nom i l’adreça de l’autor. En cas de presentar-se sota un pseudònim
caldrà adjuntar-hi la plica.
5 Els premis seran: un primer premi de 2.200 euros i un segon de 600 euros. L’obra serà publicada per l’editorial AMSTERDAM (grup Ara llibres). La LLIBRERIA 22 es reserva l'autorització i condicions per a la publicació de l’obra finalista, durant 1 any.

6 El jurat és format per les següents persones: ImmaMerino, Josep M. Fonalleras, Vicenç Pagès, Mita Casacuberta, Eva Vázquez i Guillem Terribas, que actuarà com a secretari sense vot.

7 El premi serà adjudicat en el marc de les Festes de Sant Narcís (octubre-novembre) de l’any de la convocatòria.

8 Els originals no premiats es podran retirar a la mateixa llibreria al cap d’un mes de l’adjudicació del premi. La llibreria no remetrà originals dels autors i no es fa responsable del destí dels originals que no hagin estat retirats en el termini esmentat.

9 Els originals han d’estar degudament presentats i relligats. En cas contrari, no seran admesos.

10 Els concursants es comprometen a acceptar íntegrament les bases de la convocatòria.